Raportointi

Finanssivalvonnan valvottavat raportoivat valvojalle säännöllisesti. Raportoinnin avulla seuraamme valvottaviemme taloudellista tilaa ja riskejä sekä analysoimme kannattavuutta, vakavaraisuutta, riskejä ja toiminnan volyymejä.

Olemme koonneet tähän hakemistoon tietoa siitä, mitä eri valvottavaryhmien on raportoitava tai ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Taloudellisen tilan ja riskien raportointi on määrämuotoista ja säännöllistä ja raportit tuotetaan konekielisesti. Ilmoitukset ja muu raportointi tehdään erilaisten lomakkeiden avulla tai vapaamuotoisesti.

Finanssivalvonnan Jakelu-palvelu: https://jakelu.finanssivalvonta.fi/.

Yhteystiedot

Raportointi
Teema Sähköposti
EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML) EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
Finanssivalvonnan tiedonkeruisiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (.csv) VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset sekä AIFMD-raportointivelvollisuuden muutokset AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

STT-raportointiin (sisäisen toimituksen toteutus) liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset
(Q3/2019 =>)

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Ei-konekielinen Solvenssi II -raportointi S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi
Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset S2Helpdesk(at)fiva.fi
Pension Fund -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset PFHelpdesk(at)fiva.fi
EKP:n valvontamaksutekijöiden raportointi ja sitä koskeva yhteydenpito EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Tarkempi jaottelu tiedonkeruista (pdf)