Raportointi

Finanssivalvonnan valvottavat raportoivat valvojalle säännöllisesti. Raportoinnin avulla seuraamme valvottaviemme taloudellista tilaa ja riskejä sekä analysoimme kannattavuutta, vakavaraisuutta, riskejä ja toiminnan volyymejä.

Olemme koonneet tähän hakemistoon tietoa siitä, mitä eri valvottavaryhmien on raportoitava tai ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Taloudellisen tilan ja riskien raportointi on määrämuotoista ja säännöllistä ja raportit tuotetaan konekielisesti. Ilmoitukset ja muu raportointi tehdään erilaisten lomakkeiden avulla tai vapaamuotoisesti.

Finanssivalvonnan Jakelu-palvelu: https://jakelu.finanssivalvonta.fi/.

Luottolaitosten ja vakuutuslaitosten tiedonkeruutaulukot

Finanssivalvonta, Tilastokeskus ja Suomen Pankki ovat koonneet luotto- ja vakuutuslaitosten viranomaisten ja muiden tahojen tiedonkeruista ja tilastoista yhteenvetotaulukot. Taulukoiden ajantasaisuus tarkastetaan vuosittain. Taulukot löytyvät Suomen Pankin verkkosivustolta.

Raportoinnin webinaarien ja tilaisuuksien esitysmateriaalit ja tallenteet