Taloudellisen tilan ja riskien raportointi

Uuteen järjestelmään siirtymisen aikataulu:

Tiedonajankohta Tiedonkeruu
31.7.2022 COREP LCR DA ja ALMM
30.9.2022 FINREP, AE, COREP OF, LR, LE, NSFR, SBP IMV, FP, GSII, FRTB, COVID-19 ja IFCLASS2
31.12.2022 REM BM, REM HE, REM HR Institution, SBP CR, SBP IFRS9, IFCLASS3, Solvenssi 2, Pension Fund, Pan-European Personal Pension Product
31.1.2023 SBP RM
31.3.2023 Kansalliset tiedonkeruut S, R ja LTC
30.6.2023 EBA-tiedonkeruiden DPM 3.2-muutokset: AE COREP ALM, COREP OF, GSII, IF CLASS2 ja IF CLASS3
30.9.2023

ESMA tiedonkeruut: AIFMD

Kansalliset tiedonkeruut: KP

31.12.2023

EBA-tiedonkeruiden DPM 3.3-muutokset

EIOPA-tiedonkeruiden DPM 2.8-muutokset

ESMA-tiedonkeruut: CSDR7, CSDR9 ja MMF

Kansalliset tiedonkeruut RA ja VJ

31.3.2024

Kansalliset tiedonkeruut: FA, FT, RVA, KT

30.6.2024

Kansalliset tiedonkeruut: MJ, MU

30.9.2024

Kansalliset tiedonkeruut: VC, VD, VF, VG, VS

31.12.2024

Kansalliset tiedonkeruut: JM, KB, KA, MA, MV, VQ, VO, VA, VB, VE, VK, VL, VM, VN, VP, VT

Korjausraportti toimitetaan siihen järjestelmään johon ensiraportti on toimitettu.

Suojattu sähköposti

Finanssivalvonnan suojattu sähköposti on valvottaville suositeltu tapa lähettää luottamuksellista tietoa Finanssivalvontaan. Suojatun sähköpostin käyttäminen mahdollistaa myös vastausviestin vastaanottamisen luottamuksellisesti. Finanssivalvonnan konekielisen raportoinnin automaattiset palauteviestit sekä raportoinnin helpdesk-toiminnot käyttävät suojattua sähköpostia 15.10.2020 alkaen.

Käytä suojattua sähköpostia

Ohje suojatun sähköpostin käyttämisestä löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta:

Suojatun sähköpostin käyttäminen raportoinnissa

Yksittäinen suojatun sähköpostin viesti säilytetään palvelussa 60 vuorokautta, jonka jälkeen se poistetaan. Myöhempää käyttöä varten voit ladata ja tallentaa viestin liitteineen haluamaasi paikkaan.

Luottolaitosten ja vakuutuslaitosten tiedonkeruutaulukot

Finanssivalvonta, Tilastokeskus ja Suomen Pankki ovat koonneet luotto- ja vakuutuslaitosten viranomaisten ja muiden tahojen tiedonkeruista ja tilastoista yhteenvetotaulukot. Taulukoiden ajantasaisuus tarkastetaan vuosittain. Taulukot löytyvät Suomen Pankin verkkosivuilta.

Raportoijan portaali ja validointipalvelu on tarkoitettu vain valtuutetuille käyttäjille.