Toiminnan rahoitus

Finanssivalvonnan toiminta rahoitetaan pääasiallisesti valvonta- ja toimenpidemaksuilla, joita perittiin vuonna 2018 yhteensä 27,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Pankki osallistuu Finanssivalvonnan rahoitukseen 5 % maksuosuudella.

Finanssivalvonnan johtokunta hyväksyy budjetin, jonka Suomen Pankin johtokunta lopullisesti vahvistaa. Vuoden 2019 kulubudjetin loppusumma on 35,2 miljoonaa euroa. Valtaosa kuluista on henkilöstökuluja, joiden osuus budjetista on noin 21,4 miljoonaa euroa.

Muiden kulujen osuus vuoden 2019 budjetista on noin 13,8 miljoonaa euroa. Muista kuluista pääosa koostuu tietotekniikka- ja toimitilakuluista.

Lue lisää vuoden 2018 toimintakertomuksesta julkaisuarkisto Heldasta.

Finanssivalvonnan toimintakulut vuosina 2012–2018 ja budjetti vuodelle 2019

Luvut
milj. €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Budjetti 2019
Henkilöstö-kulut 17,4 18,0 16,9 16,6 16,0 15,5 18,6 21,4
Muut kulut yhteensä   7,4   8,3   9,3   9,4   9,7 10,1 11,3 13,8
Yhteensä 24,8 26,3 26,2 26,0 25,7 25,6 29,9 35,2