Toiminnan rahoitus

Finanssivalvonnan toiminta rahoitetaan pääasiallisesti valvonta- ja toimenpidemaksuilla, joita perittiin vuonna 2023 yhteensä 42,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Pankki osallistuu Finanssivalvonnan rahoitukseen 5 % maksuosuudella.

Finanssivalvonnan johtokunta hyväksyy budjetin, jonka Suomen Pankin johtokunta lopullisesti vahvistaa. Vuoden 2024 kulubudjetin loppusumma on 48,4 miljoonaa euroa. Valtaosa kuluista on henkilöstökuluja, joiden osuus budjetista on noin 29,9 miljoonaa euroa.

Muiden kulujen osuus vuoden 2024 budjetista on noin 18,5 miljoonaa euroa. Muista kuluista pääosa koostuu IT- ja toimitilakuluista.

Lue lisää vuoden 2023 toimintakertomuksesta.

Finanssivalvonnan toimintakulut vuosina 2017–2023 ja budjetti vuodelle 2024

Luvut
milj. €
2017 2018  2019  2020 2021 2022  2023 Budjetti 2024
Henkilöstökulut 15,5 18,6 22,6 24,4 26,1 26,8 28,0 29,9
Muut kulut yhteensä 10,1 11,3 12,2 12,7 13,6 14,0 15,3 18,5
Yhteensä 25,6 29,9 34,8 37,1 39,7 40,8 43,3 48,4