Toiminnan rahoitus

Finanssivalvonnan toiminta rahoitetaan pääasiallisesti valvonta- ja toimenpidemaksuilla, joita perittiin vuonna 2019 yhteensä 33,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Pankki osallistuu Finanssivalvonnan rahoitukseen 5 % maksuosuudella.

Finanssivalvonnan johtokunta hyväksyy budjetin, jonka Suomen Pankin johtokunta lopullisesti vahvistaa. Vuoden 2020 kulubudjetin loppusumma on 39,2 miljoonaa euroa. Valtaosa kuluista on henkilöstökuluja, joiden osuus budjetista on noin 24,1 miljoonaa euroa.

Muiden kulujen osuus vuoden 2020 budjetista on noin 15,1 miljoonaa euroa. Muista kuluista pääosa koostuu tietotekniikka- ja toimitilakuluista.

Lue lisää vuoden 2019 toimintakertomuksesta.

Finanssivalvonnan toimintakulut vuosina 2013–2019 ja budjetti vuodelle 2020

Luvut
milj. €
2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 Budjetti 2020
Henkilöstö-kulut 18,0 16,9 16,6 16,0 15,5 18,6 22,6 24,1
Muut kulut yhteensä   8,3   9,3   9,4   9,7 10,1 11,3 12,2 15,1
Yhteensä 26,3 26,2 26,0 25,7 25,6 29,9 34,8 39,2