Toiminnan rahoitus

Finanssivalvonnan toiminta rahoitetaan pääasiallisesti valvonta- ja toimenpidemaksuilla, joita perittiin vuonna 2021 yhteensä 38,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Pankki osallistuu Finanssivalvonnan rahoitukseen 5 % maksuosuudella.

Finanssivalvonnan johtokunta hyväksyy budjetin, jonka Suomen Pankin johtokunta lopullisesti vahvistaa. Vuoden 2022 kulubudjetin loppusumma on 43,0 miljoonaa euroa. Valtaosa kuluista on henkilöstökuluja, joiden osuus budjetista on noin 27,4 miljoonaa euroa.

Muiden kulujen osuus vuoden 2022 budjetista on noin 15,6 miljoonaa euroa. Muista kuluista pääosa koostuu tietotekniikka- ja toimitilakuluista.

Lue lisää vuoden 2021 toimintakertomuksesta.

Finanssivalvonnan toimintakulut vuosina 2015–2021 ja budjetti vuodelle 2022

Luvut
milj. €
2015 2016 2017 2018  2019  2020 2021 Budjetti 2022
Henkilöstö-kulut 16,6 16,0 15,5 18,6 22,6 24,4 26,1 27,4
Muut kulut yhteensä   9,4   9,7 10,1 11,3 12,2 12,7 13,6 15,6
Yhteensä 26,0 25,7 25,6 29,9 34,8 37,1 39,7 43,0