Finansiering av verksamheten

Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen med tillsyns- och åtgärdsavgifter. År 2018 uppgick de uppburna avgifterna till totalt 27,8 miljoner euro. Dessutom deltar Finlands Bank i finansieringen av Finansinspektionen med en andel på 5 procent.

Vår budget godkänns av direktionen för FI och fastställs av direktionen för Finlands Bank. Kostnadsbudgeten för 2019 är 35,2 miljoner euro. Merparten består av personalkostnader, som utgör ca 21,4 miljoner euro.

Övriga kostnader uppgår till ca 13,8 miljoner euro i budgeten för 2019. Största delen av övriga kostnader utgörs av IT- och lokalkostnader.

Mer detaljerad information framgår av verksamhetsberättelsen för 2018 (digitalt arkiv).

Finansinspektionens verksamhetskostnader under 2012–2018 och budget för 2019 

Milj. euro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Budget 2019
Personal-
kostnader
17,4 18,0 16,9 16,6 16,0 15,5 18,6 21,4
Övriga
kostnader
  7,4   8,3   9,3   9,4   9,7 10,1 11,3 13,8
Summa
kostnader
24,8 26,3 26,2 26,0 25,7 25,6 29,9 35,2