Finansiering av verksamheten

Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen med tillsyns- och åtgärdsavgifter. År 2019 uppgick de uppburna avgifterna till totalt 33,3 miljoner euro. Dessutom deltar Finlands Bank i finansieringen av Finansinspektionen med en andel på 5 procent.

Vår budget godkänns av direktionen för FI och fastställs av direktionen för Finlands Bank. Kostnadsbudgeten för 2020 är 39,2 miljoner euro. Merparten består av personalkostnader, som utgör ca 24,1 miljoner euro.

Övriga kostnader uppgår till ca 15,1 miljoner euro i budgeten för 2020. Största delen av övriga kostnader utgörs av IT- och lokalkostnader.

Mer detaljerad information framgår av verksamhetsberättelsen för 2019 (på finska).

Finansinspektionens verksamhetskostnader under 2013–2019 och budget för 2020

Milj. euro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Budget 2020
Personal-
kostnader
18,0 16,9 16,6 16,0 15,5 18,6 22,6 24,1
Övriga
kostnader
  8,3   9,3   9,4   9,7 10,1 11,3 12,2 15,1
Summa
kostnader
26,3 26,2 26,0 25,7 25,6 29,9 34,8 39,2