Finansiering av verksamheten

Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen med tillsyns- och åtgärdsavgifter. År 2022 uppgick de uppburna avgifterna till totalt 38,7 miljoner euro. Dessutom deltar Finlands Bank i finansieringen av Finansinspektionen med en andel på 5 procent.

Vår budget godkänns av direktionen för FI och fastställs av direktionen för Finlands Bank. Kostnadsbudgeten för 2023 är 47,1 miljoner euro. Merparten består av personalkostnader, som utgör ca 29,6 miljoner euro.

Övriga kostnader uppgår till ca 17,5 miljoner euro i budgeten för 2023. Största delen av övriga kostnader utgörs av IT- och lokalkostnader.

Mer detaljerad information framgår av verksamhetsberättelsen för 2022 (på finska).

Finansinspektionens verksamhetskostnader under 2016–2022 och budget för 2023

Milj. euro 2016 2017 2018 2019 2020  2021 2022 Budget 2023
Personal-
kostnader
16,0 15,5 18,6 22,6 24,4 26,1 26,8 29,6
Övriga
kostnader
  9,7 10,1 11,3 12,2 12,7 13,6 14,0 17,5
Summa
kostnader
25,7 25,6 29,9 34,8 37,1 39,7 40,8 47,1