Finansiering av verksamheten

Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen med tillsyns- och åtgärdsavgifter. År 2020 uppgick de uppburna avgifterna till totalt 34,8 miljoner euro. Dessutom deltar Finlands Bank i finansieringen av Finansinspektionen med en andel på 5 procent.

Vår budget godkänns av direktionen för FI och fastställs av direktionen för Finlands Bank. Kostnadsbudgeten för 2021 är 41,2 miljoner euro. Merparten består av personalkostnader, som utgör ca 26,3 miljoner euro.

Övriga kostnader uppgår till ca 14,9 miljoner euro i budgeten för 2021. Största delen av övriga kostnader utgörs av IT- och lokalkostnader.

Mer detaljerad information framgår av verksamhetsberättelsen för 2020 (på finska).

Finansinspektionens verksamhetskostnader under 2014–2020 och budget för 2021

Milj. euro 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 Budget 2021
Personal-
kostnader
16,9 16,6 16,0 15,5 18,6 22,6 24,1 26,3
Övriga
kostnader
  9,3   9,4   9,7 10,1 11,3 12,2 15,1 14,9
Summa
kostnader
26,2 26,0 25,7 25,6 29,9 34,8 39,2 41,2