Lagstiftning om skade- och livförsäkring

Försäkringsbolagslag (521/2008)

Lag om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen (304/2015)

Lag om utländska försäkringsbolag (398/1995)

Lag om försäkringsklasser (526/2008)

Lag om försäkringsföreningar (1250/1987)

Lag om försäkringsdistribution (234/2018)

Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

Trafikförsäkringslag (460/2016)

Lag om Trafikförsäkringscentralen (461/2016)

Patientförsäkringslag (948/2019)

Lag om försäkringsavtal (543/1994)

Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)