Regelverk

I det här avsnittet presenteras Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar, samt den nationella lagstiftningen och regleringen på EU-nivå om bostadskreditförmedlare. Avsnittet innehåller också länkar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer och rekommendationer samt till Finansinspektionens ställningstaganden och tolkningar.