Regelverk

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Prospekt
Insiderregler
Informationsskyldighet
Tillsyn av finansiell rapportering och revision
Blankning

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för emittenter och investerare

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Verksamhet på värdepappersmarknaden

Erbjudande och börsnotering av värdepapper

Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Emittenter och investerare

Offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna

Emittenter och investerare

Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet

Börsen och andra handelsplatser Emittenter och investerare

Personer som mottar marknadssonderingar

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Presentation av information i ett prospekt enligt prospektförordningen

Tillhandahållare av investeringstjänster Emittenter och investerare

Diverse föreskrifter och anvisningar

Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare