Skade- och livförsäkring

Ansökan om tillstånd

Ansökan om verksamhetstillstånd ska lämnas in skriftligt till Finansinspektionen tillsammans med nödvändiga utredningar.

Ansökan om koncession för liv-, skade- och återförsäkringsbolag

Koncession för försäkringsbolag söks i enlighet med 2 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen.

Bilagor till ansökan

I enlighet med 2 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen.

Gränsöverskridande tjänster (anmälningsförfarande)

Filialer och gränsöverskridande tjänster från Finland till utlandet

Finländska tjänsteleverantörer kan bedriva verksamhet utomlands enligt sitt verksamhetstillstånd genom att inrätta en filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. Innan verksamheten inleds krävs underrättelse till Finansinspektionen eller tillståndsansökan, beroende på om verksamheten bedrivs utanför EES-området eller i ett annat EES-land.

Filialer och gränsöverskridande tjänster från utlandet till Finland

Utländska tjänsteleverantörer kan bedriva verksamhet i Finland genom att inrätta filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. För verksamheten förutsätts tillståndsansökan eller underrättelse till Finansinspektionen.  

Försäkringsbolagslagen (521/2008, 3 kap.)

Serviceleverantörer som lämnat in anmälan

Anvisning till utländska EES-försäkringsbolag om villkoren med hänsyn till det allmänna bästa

Anvisning till utländska EES-försäkringsbolag om villkoren med hänsyn till det allmänna bästa

Kontakta

Senior jurist Kati Neuvonen

telefon 09 183 5336