Ansvarsfriskrivning

Uppgifternas riktighet och ansvarfriskrivning

Det publicerade materialet på Finansinspektionens webbplats kommer från tillförlitliga källor. En del av materialet uppdateras regelbundet. Men av tekniska skäl kan vi inte garantera att uppgifterna på webbplatsen i alla lägen är riktiga, intakta och uppdaterade.

Finansinspektionen ansvarar inte för skada som orsakas vid användning av webbtjänsten. Finansinspektionen förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort innehåll på webbplatsen.

Upphovsrätten

Finansinspektionen eller andra parter som nämns i anslutning till materialet har upphovsrätten till de texter, bilder och upptagningar som publiceras på webbplatsen. Andra parter än Finansinspektionen kan vara innehavare av upphovsrätten till fotografier, men Finansinspektionen har avtalat om användningen av bilderna på sin webbplats.

Det material som lagts ut på webbplatsen kan i begränsad utsträckning lånas ut i enlighet med upphovsrättslagen. Källan till det utlånade materialet måste uppges. Om källan är någon annan än Finansinspektionen, kan det finnas begränsningar i användarvillkoren. Det lönar sig att höra sig för med Finansinspektionens kommunikationsenhet (finanssivalvonta(at)fiva.fi) om användarvillkoren.

Du kan på din egen webbplats lägga ut länkar till Finansinspektionens webbtjänster. Länkarna måste var och en själv komma ihåg att uppdatera. All länkning till enskilda bilder är förbjuden.

Användning av Finansinspektionens namn och logo

Finansinspektionens namn kan användas i bedrägligt syfte för att uppmana företag, sammanslutningar eller privatpersoner t.ex. att utföra transaktioner via Finansinspektionen.

Finansinspektionen tillhandahåller inte finansiella tjänster av detta slag och samlar t.ex. inte in serviceavgifter eller skatt på internationella transaktioner. Finansinspektionen hanterar inte heller kreditkortsuppgifter.

Finansinspektionen svarar inte för ovan nämnda eller andra kriminella aktiviteter eller för sålunda eventuellt uppkomna ekonomiska förluster eller andra skador. Vid misstankar om bedrägeri, förfalskningar eller annan kriminell aktivitet är det bäst att vända sig till polisen.