Makrotillsynsbeslut 29.6.2020

Se också

  • Pressmeddelande 29.6.2020 Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent