Makrotillsynsbeslut 22.3.2019

Se också

Pressmeddelande 22.3.2019 Makrotillsynsbeslut: Den avtagande ekonomiska tillväxten framhäver noggrann bedömning av låntagarnas betalningsförmåga