Makrotillsynsbeslut 16.12.2022

Se också

Pressmeddelande 19.12.2022: Makrotillsynsbeslut: Lånetaket och det kontracykliska buffertkravet oförändrat, Finansinspektionen förbereder sig för att införa en systemriskbuffert