Makrotillsynsbeslut 27.6.2022

Se också

Pressmeddelande 28.6.2022: Makrotillsynsbeslut: Rekommendation om övre gräns för bolånesökandes skuldbetalningsbörda - kreditinstitutens kapitalkrav preciserades också