Anmälan om fel och utelämnad information i transaktionsrapporteringen

Enligt artikel 15.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 (RTS 22) ska ett värdepappersföretag underrätta Finansinspektionen om fel eller utelämnad information i en transaktionsrapport.

Anmälan ska göras via e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen.

Användaren som anmäler om fel och utelämnad information i transaktionsrapporteringen ska ha en fullmakt för transaktionsrapportering för att kunna skicka anmälningar om fel i transaktionsrapporteringen för företagets räkning.

Närmare information om transaktionsrapportering finns här.

Inloggning i e-tjänsten

Inloggningssidan till Finansinspektionens elektroniska kommunikation.