Makrotillsynsbeslut 29.3.2023

Se också

Pressmeddelande 30.3.2023: Makrotillsynsbeslut: Kreditinstituten påförs ett systemriskbuffertkrav, lånetaket ligger kvar på den tidigare nivån

* Bilaga daterad 23.3. utbytt till bilaga daterad 30.1. 4.4.2023 kl. 15.15.