Rapportering

Tillsynsobjekt lämnar regelbundet in rapporter till Finansinspektionen. Med hjälp av rapporterna bevakar Finansinspektionen tillsynsobjektens ekonomiska ställning och risker och analyserar deras lönsamhet, kapitaltäckning, risker och verksamhetsvolymer.

Till detta index har samlats information om vad de olika grupperna av tillsynsobjekt ska rapportera eller anmäla till Finansinspektionen. Rapporteringen av ekonomisk ställning och risker sker regelbundet i bestämd form och rapporterna produceras elektroniskt. Anmälningar och andra rapporter görs med hjälp av olika blanketter eller i fri form.

Finansinspektionens Jakelu distributionstjänst

Presentioner av rapporteringswebinarer