Klassificeringar och definitioner av myndigheternas datainsamling

Klassificeringsmemorandum innehåller separata klassificeringar som används vid en närmare specificering av myndigheternas datainsamling. I flera klassificeringar har en ökning av antalet undergrupper behövts för att möjliggöra en så entydig datainsamling som möjligt. Alla klassificeringar i dokumentet kan inte ännu hänföras till någon särskild datainsamling.

Till de kompletterande instruktionerna kommer det att för datainsamlingshelheterna bifogas tolkningsanvisningar.

Upprätthållande av klassificeringarna har fördelats mellan olika myndigheter enligt nedanstående tabell.

  Klassificeringar  Ansvarig 
A Ränteklasser Finlands Bank
B Valutor Finlands Bank
I Användningssyfte Finlands Bank
J Tillgångar (Aktiva i balansräkningen) Finlands Bank
K Skulder (Passiva i balansräkningen) Finlands Bank
C Maturiteter (excel) Finansinspektionen
L Avtalsparter intressegemenskap (excel) Finansinspektionen
M Problemfordringar (excel) Finansinspektionen
O Förändringar i balansräkningsvärden (excel) Finansinspektionen
U Åtaganden utanför balansräkningen (excel) Finansinspektionen
  Kompletterande anvisningar (excel) Finansinspektionen
D Region/land/län/storområde/landskap  Statistikcentralen
G Näringsgrenar Statistikcentralen
S Sektorindelning Tilastokeskus
H Säkerheter Finlands Bank