Tillåtet tidsintervall för rapporteringen

Finansinspektionen har tagit i bruk kontroll av det tillåtna tidsintervallet då rapporter kan sändas. Syfte med kontrollen är att förhindra oförutsedda återsändningar av rapporter med tidigare referensdatum. Det tillåtna tidsintervallet för rapporteringens är den tidsperiod som börjar från rapportens referensdatum (t.ex. 31.3.2019) och slutar 45 dagar efter rapportens förfallodag (t.ex. 13.5.2019 + 45 dagar).

imagevsqns.png

Rapportering utanför det tillåtna tidsintervallet kan godkännas temporärt för en tidsperiod om 14 dagar, om något av följande kriterier uppfylls.

  1. Rapportören lämnar en välgrundad förklaring till att rapporteringen sker utanför det tillåtna tidsintervallet till den relevanta helpdesken (se nedan) innan rapporten skickas in (t.ex. fel i rapporten som rapportören själv upptäckt i någon rapport med ett tidigare referensdatum)
    ELLER
  2. Finansinspektionen ber rapportören korrigera någon rapport med ett tidigare referensdatum.

 

Meddelanden och frågor kan skickas per e-post till:

Tema E-post

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML)

Se Rapportering till Finansinspektionen

​Tekniska frågor och tolkningsfrågor om de uppgifter som ska rapporteras till Finansinspektionen (.csv)

VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen samt om ändringar i AIFMD-rapporteringsskyldigheten AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska och tolkningsfrågor relaterade till STT och CSDR7-rapportering

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Icke-elektronisk Solvens II rapportering S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen

Se Rapportering till Finansinspektionen
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Pension Fund -rapporteringen Se Rapportering till Finansinspektionen
Rapporteringen av ECB:s avgiftsfaktorer (COF) och relaterad kommunikation EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Frågor om revideringen av rapporteringssystemet NewReportingSystem(at)fiva.fi
Förteckning över rapporterna (pdf)