Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om arbetslöshetsförsäkringen

Föreskrifter och anvisningar

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Försäkringsverksamhet

Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare

Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

Arbetslöshetsförsäkring