Regelverk

I det här avsnittet presenteras Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar, samt den nationella lagstiftningen och regleringen på EU-nivå om arbetslöshetsförsäkring. Avsnittet innehåller också länkar till Finansinspektionens ställningstaganden och tolkningar.