Här har vi samlat samtliga målgrupper för Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Kontrollera alltid exakt målgrupp (tillämpningsområde) i den aktuella föreskriften och anvisningen.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn
Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn Föreskrifter och anvisningar 1/2012 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster
Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster Föreskrifter och anvisningar 7/2018 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism Föreskrifter och anvisningar 2/2023 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Tillhandahållare av virtuella valutor
Kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut Föreskrifter och anvisningar 4/2023 (pdf)
Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Tillhandahållare av virtuella valutor Beviljare av konsumentkrediter och förmedlare av person-till-person-lån
Riskhantering
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn Föreskrifter och anvisningar 8/2014 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Hantering av marknadsrisker Standard 4.4c (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster
Hantering av likviditetsrisk Standard 4.4d (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster
Kapitaltäckning
Sameuropeisk rapportering (COREP) Föreskrifter och anvisningar 26/2013 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Uppföranderegler
Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar Föreskrifter och anvisningar 10/2012 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster
Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter Föreskrifter och anvisningar 15/2013 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster Föreskrifter och anvisningar 16/2013 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare
Verksamhet på värdepappersmarknaden
Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag Föreskrifter och anvisningar 13/2013 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Arbetspensionsförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster
Handelsparter från tredjeland Föreskrifter och anvisningar 14/2013.pdf (pdf)
Börsen och andra handelsplatser Tillhandahållare av investeringstjänster
Försäkringsverksamhet
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen Föreskrifter och anvisningar 1/2011 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen Föreskrifter och anvisningar 4/2015 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare
Diverse föreskrifter och anvisningar