Här har vi samlat samtliga målgrupper för Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Kontrollera alltid exakt målgrupp (tillämpningsområde) i den aktuella föreskriften och anvisningen.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn
Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn Föreskrifter och anvisningar 1/2012 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster
Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster Föreskrifter och anvisningar 7/2018 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Standard 2.4 (pdf)
Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Intern styrning Föreskrifter och anvisningar 14/2021 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster
Riskhantering
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn Föreskrifter och anvisningar 8/2014 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Riktlinjer för institutens stresstestning Föreskrifter och anvisningar 2/2019 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster
Hantering av marknadsrisker Standard 4.4c (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster
Hantering av likviditetsrisk Standard 4.4d (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster
Föreskrifter och anvisningar 7/2021 Riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism Föreskrifter och anvisningar 7/2021 (pdf)
Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Uppföranderegler
Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar Föreskrifter och anvisningar 10/2012 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster
Handläggning av kundklagomål Föreskrifter och anvisningar 3/2013 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter Föreskrifter och anvisningar 15/2013 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster Föreskrifter och anvisningar 16/2013 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare
Processer för produktgodkännande Föreskrifter och anvisningar 5/2016 (pdf)
Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare
Verksamhet på värdepappersmarknaden
Erbjudande och börsnotering av värdepapper Föreskrifter och anvisningar 6/2013 (pdf)
Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Emittenter och investerare
Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag Föreskrifter och anvisningar 13/2013 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Arbetspensionsförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster
Handelsparter från tredjeland Föreskrifter och anvisningar 14/2013.pdf (pdf)
Börsen och andra handelsplatser Tillhandahållare av investeringstjänster
Personer som mottar marknadssonderingar Föreskrifter och anvisningar 10/2016 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare
Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat Föreskrifter och anvisningar 5/2017 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare
För rapportering om internaliserad ​Föreskrifting och anvisningar 6/2019 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster
Försäkringsverksamhet
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen Föreskrifter och anvisningar 1/2011 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen Föreskrifter och anvisningar 4/2015 (pdf)
Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare
Diverse föreskrifter och anvisningar
Införande av LEI-nummer Föreskrifter och anvisningar 9/2014 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat Föreskrifter och anvisningar 7/2015 (pdf)
Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster
Anvisningar för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav Föreskrifter och anvisningar 9/2017 (pdf)
Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster
Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar Föreskrifter och anvisningar 3/2019 (pdf)
Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare
Rapportering av interna transaktioner Standard RA1.1 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster
Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Standard RA1.2 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder
Tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat Standard 1.5 (pdf)
Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster
Anvisningar för tillsynsrapportering om PEPP-produkten Föreskrifter och anvisningar 6/2021 (pdf)
Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder