Sjukkassor samt begravnings- och avgångsbidragskassor

12_2021 Föreskrifter och anvisningar_sv.pdf (pdf)

Föreskrifter och anvisningar till sjukkassor samt begravnings- och avgångsbidragskassor 

  • Gäller frän 31.3.2022 tills vidare

Uppdaterade föreskrifter och anvisningar till begravnings- och avgångsbidragskassor (pdf)

  • ändringsdatum 1.1.2014 

Föreskrift/anvisning: bilagor (pdf) 

  • ändringsdatum 30.12.2002
  • Dnro 11/002/2002

Läs mer

Föreskriftssamling