Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 (pdf)

Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet

  • gäller från 3.7.2016 tills vidare
  • ändrade 1.12.2016

Bilagor

Anvisningar om MAR - Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (pdf)

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet (versionen 1) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling