Offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna

Föreskrifter och anvisningar 9/2013 (pdf)

Offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna

  • gäller från 1.7.2013 tills vidare

Föreskrifter och anvisningar 9/2013 Offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna (versionen 1) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling