Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i begravnings- och avgångsbidragskassor

Föreskrifter och anvisningar 9/2021 (pdf)

Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i begravnings- och avgångsbidragskassor

  • gäller från 1.1.2022 tills vidare

Läs mer

Föreskriftssamling