Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster

Föreskrifter och anvisningar 16/2013 (pdf)

Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster

  • gäller från 1.7.2013 tills vidare
  • ändringsdatum 7.7.2014

Blankett över kommentarer till remissvaren

Föreskrifter och anvisningar 16/2013  Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster (version 3) 

Läs mer

Föreskriftssamling