Räntor, marginaler, amorteringssätt

Vad är ett lån med fast ränta?

När ett lån har en fast ränta, betyder det att räntan är oförändrad under den överenskomna tiden och påverkas inte till exempel av ändringarna i den allmänna räntenivån.

Vad är ett lån som är bundet till referensräntan?

Räntan på ett lån som är bundet till en referensränta varierar: om till exempel 12 månaders Euriborränta används som referensränta, justeras räntan var tolfte månad. De vanligaste referensräntorna är Euriborräntor och bankernas egna primeräntor. Räntefluktuationerna påverkar lånets kostnader.

Vad är en lånemarginal?

Låneräntan är inte den samma som referensräntan, eftersom banken lägger till sitt eget räntetillägg, dvs. marginalen. Om referensräntan är till exempel 1,50 % och bankens marginal 1,20 %, är kundens låneränta 2,70 %

Vad är den effektiva årsräntan?

I den effektiva årsräntan ingår utöver den egentliga räntan även andra kostnader som föranleds av lånet. Sådana kostnader kan vara bl.a.

  • lånereserveringsprovisionen
  • uppläggningskostnaderna samt
  • expeditionsavgiften.

Den effektiva årsräntan beräknas med en fastställd formel. Långivaren är skyldig att uppge lånets effektiva årsränta i sin marknadsföring och i låneavtalen.

När ett lån lyfts, tar långivaren vanligen ut avgifter av olika slag av kunden.  De varierar enligt lånebeloppet, lånevillkoren och långivaren.

Vad är ett annuitetslån, lån med jämna rater och lån med jämn amortering?

I ett annuitetslån är betalningsraterna av samma storlek. De innehåller både amorteringen av lånekapitalet och räntekostnaderna. När referensräntan ändras, ändras storleken på betalningsbeloppet, men lånetiden förblir oförändrad.

I ett lån med jämna rater är betalningsraterna av samma storlek. De innehåller både amorteringen av lånekapitalet och räntekostnaderna. När referensräntan ändras, ändras storleken på betalningsbeloppet inte, men lånetiden ändras.

Ett lån med jämn amortering återbetalas i jämna amorteringar av lånebeloppet, men betalningsratens belopp varierar enligt räntenivån. Räntan beräknas på det resterande kapitalet. När referensräntan ändras, ändras också storleken på betalningsbeloppet, men lånetiden förblir oförändrad.