Korot, marginaalit, lyhennystapa

Millainen on kiinteäkorkoinen laina?

Kun lainassa on kiinteä korko, pysyy korko nimensä mukaisesti samana sovitun ajan eikä muutu esimerkiksi yleisen korkotason vaihtelun mukaan.

Millainen on viitekorkoon sidottu laina?

Viitekorkoon sidotun lainan korko vaihtelee: jos viitekorkona on esimerkiksi 12 kuukauden euribor, korko tarkistetaan 12 kuukauden välein. Yleisimmin käytettyjä viitekorkoja ovat euribor-korot ja pankkien omat prime-korot. Koron vaihtelu vaikuttaa lainan kustannuksiin.

Mikä on lainamarginaali?

Lainakorko ei ole suoraan sama kuin viitekorko, sillä pankki lisää viitekoron päälle oman korkolisänsä eli marginaalin. Jos viitekorko on esimerkiksi 1,50 % ja pankin määrittämä marginaali 1,20 %, on asiakkaan lainakorko 2,70 %.

Mikä on todellinen vuosikorko?

Todelliseen vuosikorkoon sisältyvät varsinaisen koron lisäksi myös muut lainasta aiheutuvat kulut. Tällaisia kuluja voivat olla muun muassa

  • luotonvarausprovisio
  • järjestelypalkkio sekä
  • toimitusmaksu.

Todellinen vuosikorko lasketaan vahvistetun kaavan mukaisesti. Lainanantaja on velvollinen ilmoittamaan markkinoinnissaan ja lainasopimuksissa lainan todellisen vuosikoron.

Lainaa nostettaessa lainanantaja yleensä perii asiakkaalta erilaisia maksuja.  Ne vaihtelevat lainamäärän, lainaehtojen ja lainanantajan mukaan.

Mitä ovat annuiteettilaina, tasaerälaina ja tasalyhennyslaina?

Annuiteettilainassa maksuerät ovat saman suuruisia. Ne sisältävät sekä lainapääoman lyhennyksen että korkokulut. Viitekoron muuttuessa maksuerän suuruus muuttuu, mutta laina-aika pysyy muuttumattomana.

Tasaerälainassa maksuerät ovat saman suuruisia. Ne sisältävät sekä lainapääoman lyhennyksen että korkokulut. Viitekoron muuttuessa maksuerä pysyy muuttumattomana, mutta laina-aika muuttuu.

Tasalyhennyslainaa maksetaan takaisin tasasuuruisin lainapääoman lyhennyksin, mutta maksuerän suuruus vaihtelee korkotason mukaan. Korko lasketaan jäljellä olevalle pääomalle. Viitekoron muuttuessa maksuerän suuruus muuttuu, mutta laina-aika pysyy muuttumattomana.