Esiterekisteri-ilmoitukset

Liikkeeseenlaskijan, jonka arvopaperiesitteen Finanssivalvonta on hyväksynyt, tulee toimittaa hyväksytty esite, sen täydennykset ja perusesitteeseen liittyvät lopulliset ehdot Finanssivalvonnan julkiseen esiterekisteriin. Finanssivalvonta välittää asiakirjat ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/979 liitteessä 7 esitteestä ja arvopaperista edellytetyt yksityiskohtaiset tiedot edelleen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) keskitettyyn rekisteriin.

Delegoidussa asetuksessa edellytetyt tiedot ilmoitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta kirjautumalla järjestelmään, täyttämällä vaaditut ilmoitustiedot ja lähettämällä ilmoitus Finanssivalvontaan. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen:

Lisätietoja esiterekisteristä löytyy täältä.

Sähköiseen asiointiin kirjautuminen

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kirjautumissivu