Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntö

Kansallinen lainsäädäntö

EU-sääntely

AIFM-direktiivi (2011/61/EU)

Komission 2. tason AIFM-asetus

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 447/2013 menettelyn vahvistamisesta niitä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia varten, jotka päättävät hakea Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU mukaista kohtelua

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 448/2013 menettelyn vahvistamisesta EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan viitejäsenvaltion määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU nojalla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013 eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EuVECA)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013 eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EuSEF)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1991 eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Long-term Investment Funds, COM(2013) 462 final

Komission kysymyksiä ja vastauksia direktiivin soveltamisesta

ESMAn ohjeistus

AIFM-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet (ESMA/2013/232, 3.7.2013)

Ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä (ESMA/2013/611, 13.8.2013)

ESMA Opinion on practical arrangements for the late transposition of the AIMFD (ESMA/2013/1072, 1.8.2013)

ESMAn konsultaatiot