IFRS-valvonta

Tilinpäätösvalvonta on riskiperusteista valvontaa. Valvonnassa valitaan erikseen määriteltyjen riskitekijöiden perusteella yhtiöt, joiden tilinpäätökset ja muut taloudelliset raportit käydään kulloinkin kokonaisvaltaisesti läpi (full review). Tilinpäätöksiä ja muita taloudellisia raportteja voidaan käydä läpi myös osittain jonkun erikseen valitun tilinpäätöskäsittelyn näkökulmasta. Tällaista niin sanottua teemavalvontaa olemme toteuttaneet muun muassa liikearvon arvonalentumistestausten sekä yrityshankintojen osalta. Tilinpäätösvalvontaan kuuluu myös reagoiva valvonta, jossa pörssitiedotteiden tai kanteluiden perusteella tutkitaan yhtiön valitseman yksittäisen tilinpäätöskäsittelyn asianmukaisuutta.

Tilinpäätösvalvonta kohdistuu listayhtiöiden ja valvottavien tilinpäätöksiin, toimintakertomuksiin ja osavuosikatsauksiin. Valvonnan piiriin kuuluvat sekä konsernitilinpäätökset että erillisyhtiöiden tilinpäätökset.

Valvontatyöhön liittyy myös tilinpäätösten eri aihealueilta tehtävät selvitykset, jotka julkistamme verkkopalvelussamme. Käymme lisäksi keskusteluja listayhtiöiden, tilintarkastustoimialan edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Mitä IFRS-valvonta tarkoittaa listayhtiöille?

Sinun tulee hyväksyä evästeet, jotta toiminto voidaan avata

  • markkinointievästeet

Klikkaa tästä muokataksesi evästeasetuksia

Kansainvälinen yhteistyö

Finanssivalvonta (Fiva) osallistuu aktiivisesti EU:n tilinpäätösvalvojien väliseen yhteistyöhön. Corporate Reporting Standing Committee (CRSC), joka on Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn pysyvä komitea, koordinoi jäsenorganisaatioidensa valvontaa ja muuta toimintaa listayhtiöiden taloudelliseen raportointiin liittyvissä kysymyksissä.

Corporate Reporting Standing Committee on kehittänyt valvojien yhteistyötä ja yhdenmukaisia tilinpäätösvalvonnan menetelmiä Euroopassa. Yhteistyön tavoitteena on edistää toisaalta valvontamenetelmien harmonisointia sekä toisaalta edistää IFRS-standardien yhdenmukaista soveltamista. Valvojien välinen yhteistyö ja koordinaatio ovat keskeisessä asemassa, koska sääntely on maailmanlaajuista ja valvontaratkaisujen tulisi täten olla kansainvälisesti kestäviä.

Corporate Reporting Standing Committee järjestää säännöllisesti tilinpäätösvalvojien tapaamisia (European Enforcers Coordination Sessions, EECS), joihin myös Fiva osallistuu. EECS hallinnoi yhteistä valvontapäätöstietokantaa, johon tallennetaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tilinpäätösvalvontaa koskevat keskeiset päätökset. ESMA julkaisee näitä päätöksiä 2-3 kertaa vuodessa. Päätösten julkistamisen tavoitteena on, että markkinaosapuolet saavat tietoa siitä, mihin eurooppalaiset valvojat ovat tilinpäätösvalvonnassaan kiinnittänet huomiota.

EECS:n tietokantapäätökset
IFRS-valvonnan standardivastuut henkilöittäin

Standardi

Vastuuhenkilöt

IFRS- ja kestävyysraportoinnin valvonta Tiina Visakorpi
IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto Nina Lindeman
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen Nina Lindeman
IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Nina Oker-Blom
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Leena Sinisalo
IFRS 8 Toimintasegmentit Nina Oker-Blom
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit Leena Sinisalo
IFRS 10 Konsernitilinpäätös Nina Lindeman
IFRS 11 Yhteisjärjestelyt Nina Lindeman
IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä Nina Lindeman
IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen Nina Oker-Blom, Leena Sinisalo
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista Riitta Pelkonen
IFRS 16 Vuokrasopimukset Nina Oker-Blom
IFRS 17 Vakuutussopimukset Leena Sinisalo
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen Nina Lindeman
IAS 12 Tuloverot Riitta Pelkonen
IAS 19 Työsuhde-etuudet Laura Heinola
IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset Leena Sinisalo
IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä Laura Heinola
IAS 27 Erillistilinpäätös Nina Lindeman
IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin Nina Lindeman
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa Leena Sinisalo
IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen Nina Oker-Blom
IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat Nina Lindeman
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet Riitta Pelkonen
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen Leena Sinisalo
IAS 40 Sijoituskiinteistöt Nina Oker-Blom
NFI Non-financial information Sirpa Joutsjoki
Taksonomia Sirpa Joutsjoki
Kestävyysraportointi Laura Heinola
Tilintarkastuskysymykset Tiina Visakorpi

Katso myös: