Makrovakauspäätös 18.3.2021

Katso myös

Lehdistötiedote 18.3.2021: Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei kiristä makrovakausvaatimuksia mutta seuraa tarkasti asuntoluotonannon kehitystä