Sairaus- ja hautaus- ja eroavustuskassat

Finanssivalvonnan Työeläkelaitokset-toimisto vastaa työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden, vakuutuskassojen sekä lailla perustettujen eläkelaitosten vakavaraisuuden valvonnasta. Lisäksi osallistumme aktiivisesti eläkelaitoksia koskevan sääntelyn valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

Sairaus- ja avustuskassoja koskevat tilastot

Finanssivalvonta on saamiensa tilinpäätöstietojen perusteella julkaissut eräitä tunnuslukuja sairauskassoista. Julkaistut tilastot löytyvät arkistosta.