Vahinko- ja henkivakuutus

Toimiluvan hakeminen

Toimilupaa haetaan Finanssivalvonnalta kirjallisella hakemuksella, johon tulee liittää vaadittavat selvitykset.

Henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiön toimiluvan hakeminen

Vakuutusyhtiön toimilupaa haetaan vakuutusyhtiölain 2 luvun 3 §:n mukaisesti.

Hakemukseen liitettävät selvitykset

Vakuutusyhtiölain 2 luvun 3 §:n mukaisesti.

Notifikaatiot (ilmoitusmenettely)

Sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen Suomesta ulkomaille

Suomalainen palveluntarjoaja voi harjoittaa toimilupansa mukaista toimintaa ulkomailla perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli. Toiminnan aloittaminen edellyttää toimilupa- tai ilmoitusmenettelyä riippuen siitä, harjoitetaanko toimintaa Eta-alueen ulkopuolella vai toisessa Eta-maassa.

Sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli ulkomailta Suomeen

Ulkomaalainen palvelujen tarjoaja voi harjoittaa toimintaa Suomessa perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli. Toiminnan aloittaminen edellyttää toimilupa- tai ilmoitusmenettelyä.

Vakuutusyhtiölaki (521/2008, 3 luku)

Notifikaatioluettelo

Yleisen edun ehdot ulkomaisille ETA-vakuutusyhtiöille

Ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden yleisen edun ehdot

Yhteystiedot

Vanhempi juristi Kati Neuvonen
Puhelin 09 183 5336