Säännökset, määräykset ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa sääntelyä. Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö. 

Direktiivit ja EU-tason asetukset

Lait ja asetukset

Määräykset ja ohjeet 

Määräykset ja ohjeet 2/2023 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (voimaan 1.9.2023)

Määräykset ja ohjeet 2/2023 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (voimassa 26.6.2023-31.8.2023)

Määräykset ja ohjeet 14/2021 Hallinto ja ohjaus

Luonnos pakotteita koskevista määräyksistä ja ohjeista

Finanssivalvonta on laatinut luonnoksen määräyksistä ja ohjeista, joiden tavoitteena on antaa Finanssivalvonnan valvottaville velvoittavia määräyksiä, tulkintoja ja suosituksia pakotesääntelyn noudattamiseksi. Määräyksillä ja ohjeilla pyritään ohjeistamaan valvottavia niiden toimenpiteissä pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi. Lisäksi pyritään antamaan valvottaville tarkempaa ohjeistusta sääntelyssä valvottavilta edellytettyjen tehokkaiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja sisäisen valvonnan käytännön toteuttamiseksi. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita annetaan valvottavan toiminnan järjestämiseen, riskien arvioimiseen, asiakkaan tuntemiseen, pakotetarkistuksiin, varojen jäädyttämiseen, pakoteriskien hallintakeinoihin sekä raportointiin liittyvistä aiheista.

Luonnos pakotteita koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi on ollut julkisella lausuntokierroksella syksyllä 2023. Pakotteita koskevat määräykset ja ohjeet on tarkoitus julkaista joulukuussa 2023.

Määräykset ja ohjeet X/202X