Makrovakauspäätös 28.3.2018

Katso myös

  • Lehdistötiedote 28.3.2018 Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta luottolaitoksille​​​​