Vahinko- ja henkivakuutusta koskeva lainsäädäntö

Vakuutusyhtiölaki (521/2008)

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (304/2015)

Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995)

Laki vakuutusluokista (526/2008)

Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987)

Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018)

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Liikennevakuutuslaki (460/2016)

Laki Liikennevakuutuskeskuksesta (461/2016)

Potilasvakuutuslaki (948/2019)

Vakuutussopimuslaki (543/1994)

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (699/2004)