Makrovakauspäätös 29.9.2015

Katso myös

Lehdistötiedote 29.9.2015: Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta