Makrovakauspäätös 22.12.2017

Katso myös

Lehdistötiedote 22.12.2017: Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta on valmis enimmäisluototussuhteen kiristämiseen, jos kotitalouksien velkaantuneisuuden riskit edelleen kasvavat