Luottolaitoksia koskevat Fivan määräykset ja ohjeet

Luottolaitoksia koskevat määräykset ja ohjeet

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Valvottavan toiminnan järjestäminen

Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Sijoituspalvelun tarjoajat

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta

Luottolaitokset

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi

Luottolaitokset

Tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja tarjontaan liittyvät palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt

Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät

Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot maksajasta ja maksunsaajasta

Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat

Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Hallinto ja ohjaus

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointi

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen, sukupuolten palkkaerojen ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Virtuaalivaluutan tarjoajat

Riskienhallinta

Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Luottolaitokset

Raportointi varainhankintasuunnitelmista

Luottolaitokset

Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin ja luottomarginaaliriskin hallinta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Luottoriskien hallinta ja luottokelpoisuuden arviointi rahoitussektorin valvottavissa

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Tärkeimpien valuuttojen määrittämistä ja arvopaperikeskusten merkittävyyttä koskevien indikaattorien laskentaprosessit

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt

Ohjeet stressitestauksesta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä maksulykkäyksistä

Luottolaitokset

Markkinariskien hallinta

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Likviditeettiriskin hallinta

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Taloudellisen informaation raportointi

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Vakavaraisuus

Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Valvojan arviointimenettelyä varten kerättävät ICAAP- ja ILAAP-tiedot

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Menettelytavat

Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät menetelmät

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Sijoituspalvelun tarjoajat

Asiakasvalitusten käsittely

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat

Luototussuhteen laskenta

Luottolaitokset

Tuotehallintamenettely

Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat

Maksamattomat lainat ja ulosmittaus

Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat

Arvopaperimarkkinoiden toiminta

Ohje markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Työeläkevakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Erinäisiä määräyksiä ja ohjeita

LEI-tunnuksen käyttöönotto

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi

Luottolaitokset Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointia koskevat ohjeet

Luottolaitokset Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen kriteerit

Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta

Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Ohjeet PEPP-valvontaa koskevaan raportointiin

Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin mukaisesta rajallisia verk-koja koskevasta soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä

Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat

Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmän kiinteistöomistuksen ilmoittaminen

Luottolaitokset