Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa

Määräykset ja ohjeet 1/2012 (pdf)

Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa

  • voimassa 1.4.2012 alkaen
  • muutettu 1.9.2023

Määräykset ja ohjeet 1/2012 Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa (versio 4)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 5/2014 Finanssivalvonnan toiminnan ulkoistamista koskevat määräykset ja ohjeet rahoitussektorin valvottaville

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 5/2014, 23.6.2014 (dnro 7/01.00/2011) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma