Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Määräykset ja ohjeet 4/2014 (pdf)

Vaihtoehtorahastojen hoitajat

  • voimassa 22.7.2014 alkaen
  • muutettu 21.7.2018

Näihin määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät seuraavat liitteet:

Määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät dokumentit

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 3/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomia muutoksia Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 3/2014, 27.3.2014 (dnro FIVA 6/01.00/2014) saadut lausunnot

Palaute määräys- ja ohjeluonnoksiin saaduista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma