Vastuuvelan kate: Lisäeläkelaitokset sekä hautaus- ja eroavustuskassat

Määräykset ja ohjeet 19/2013 (pdf)

Vastuuvelan kate: Lisäeläkelaitokset sekä hautaus- ja eroavustuskassat

  • voimassa 1.1.2022 alkaen
  • muutettu 9.11.2021

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat (versio 3)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 2/2013, 29.4.2013 (dnro FIVA 4/01.00/2013) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista 

Lausuntopyynnöllä 4/2017, 2.10.2017, (dnro FIVA 11/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

 

Lausuntopyynnöllä 21.11.2018 (dnro FIVA/13/01.00/2018) saadut lausunnot

 

Lausuntopyynnöllä 11.8.2021 (dnro FIVA 17/01.00/2021) saadut lausunnot

Määräys- ja ohjekokoelma