Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset

Määräykset ja ohjeet 14/2012 (pdf)

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset

  • voimassa 1.1.2013 alkaen
  • muutettu 31.3.2023

Liitetiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2012 (pdf) Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset (versio 7)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 6/2013, 14.10.2013 (dnro FIVA 20/01.00/2013) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 9/2015, 7.12.2015 (dnro FIVA 13/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 10/2015, 10.12.2015, (dnro FIVA 12/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 4/2017, 2.10.2017, (dnro FIVA 11/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyynnöllä 21.11.2018 (dnro FIVA/13/01.00/2018) saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 25.9.2019 (dnro FIVA 16/01.00/2019) saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 22.11.2022 (asiatunnus FIVA/2022/1654) saadut lausunnot

Määräys- ja ohjekokoelma