Valvottavatiedote 16.3.2023 – 18/2023

Työeläkevakuutusyhtiöille muutoksia kirjanpitoa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin sekä tiedonkeruutaulukoihin

Seuraaviin Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin on tehty muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 31.3.2023.

  • Määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset luvut 11.2.1, 12.2.13 ja 15.1.2
  • Määräysten ja ohjeiden 14/2012 liite 1.9
  • Määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle liittyvät VO- ja VP-tiedonkeruutaulukot.

Määräykset työeläkevakuutusyhtiöiden yhteisten laskuperusteiden mukaiseen TyEL-vakuutusmaksun hoitokustannusosan alennukseen liittyvän velan käsittelystä kirjanpidossa on poistettu.

Työeläkevakuutusyhtiöiden tunnuslukuja hoitokustannusliikkeen osalta on muutettu. Hoitokustannustulos esitetään jatkossa eriteltynä TyEL-toiminnan ja YEL-toiminnan hoitokustannustulokseen. Hoitokustannustuloksille esitetään erilliset tunnusluvut, jotka pyrkivät kuvaamaan tehokkuutta. Määräyksiä hoitokustannustuloksesta on tarkennettu erittelyn vuoksi. Lisäksi TyEL-toiminnan hoitokustannustulossa esitetään omana eränään pienten työnantajien vakuutusten hoitamiseen tasausvastuusta saadut tuotot.

Kokonaisliikekulujen yhteyteen on lisätty ilmoitettavaksi tieto kokonaisliikekuluihin sisältyvistä YEL-toiminnan liikekuluista.

Muutetut tiedonkeruulomakkeet päivitetään Finanssivalvonnan verkkosivuille ja Jakelupalveluun viimeistään ennen ensimmäistä raportointiajankohtaa. Raportointitiedotteella kerrotaan tarkemmat tiedot.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.3.2023.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lausuntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä. 

Lisätietoja antaa

  • Satu Korhonen, johtava matemaatikko, satu.korhonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Marketta Lindén, johtava tilinpäätösasiantuntija, marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet