Toimenpidemaksut

Toimenpidemaksut, 1 000 euroa

Maksuvelvolliset

2018

2019

Luottolaitokset 58 23
Sijoituspalveluyritykset 48 41
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 721 919
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 142 231
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 44 82

Rahoitussektori yhteensä

1 013

1 296

Vakuutusyhtiöt1 60 35
Työttömyyskassat 18 25
Eläkesäätiöt ja -kassat 45 32
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 34 33
Vakuutusedustajat2 245 385
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 17 8

Vakuutussektori yhteensä

419

518

Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä

1 432 

1 814

1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt

2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet