Tarkastusvaliokuntien toimintaa arvioitiin

Finanssikriisin seurauksena EU:n tilintarkastussääntelyä uudistettiin merkittävällä tavalla. Uudistettu sääntely korostaa yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöt, eli listayhtiöt, vakuutusyhtiöt ja luottolaitokset) tarkastusvaliokuntien asemaa taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen luotettavuuden ja laadun edistäjänä. Tarkastusvaliokuntien uusia tehtäviä ovat muun muassa suosituksen antaminen tilintarkastajan valinnaksi ja muiden kun tilintarkastuspalvelujen hyväksyminen.

Sääntelystä seurasi myös viranomaisille uusia tehtäviä markkinoiden laadun ja kilpailun seuraamiseen. Finanssivalvonta nimettiin toimivaltaiseksi viranomaiseksi PIE-yhteisöjen tarkastusvaliokuntien toiminnan arvioinnissa ja seurannassa, mikä laajentaa Finanssivalvonnan tehtäväkenttää tässä aihepiirissä: jo aikaisemmin olemme valvoneet luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden hallinnon luotettavuutta. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on muilta osin EU:n tilintarkastussääntelyn tarkoittama toimivaltainen viranomainen.

Finanssivalvonta ja PRH järjestivät kertomusvuoden syksyllä ensimmäisen tarkastusvaliokunnille kohdistetun tilaisuuden, jonka tavoitteena oli lisätä tarkastusvaliokuntien ja viranomaisten välistä vuoropuhelua sekä kasvattaa tietoisuutta viranomaisten toiminnasta. Tilaisuudessa esiteltiin myös kertomusvuonna toteutetun tarkastusvaliokuntakyselyn tuloksia. Kyselyllä kartoitettiin tarkastusvaliokuntien toimintaa Suomessa. Tarkastusvaliokuntakyselyn tuloksista julkaistaan yksityiskohtaisempi raportti alkuvuodesta 2020.