Finanssivalvonta lyhyesti

Finanssivalvonta on sekä Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen että makrovakausviranomainen. Olemme osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää ja euroalueen yhteistä pankkivalvontaa.

Tavoitteenamme on turvata finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden ja sijoittajien suojaa ja vakuutettuja etuja. Valvontamme vaikuttavuuden ja tehokkuuden tulee olla eurooppalaista kärkitasoa.

Valvottaviamme ovat muun muassa

 • pankit
 • vakuutus- ja eläkelaitokset
 • muut vakuutusalalla toimivat
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • arvopaperikeskus
 • pörssi.

Lisäksi valvomme listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta ja kaupankäyntiä arvopapereilla. Toimintamme rahoittavat pääosin valvottavat. Asiantuntijaorganisaatiomme vahvuus oli vuoden lopussa 233. Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen.

Finanssivalvonta valvoo, että

 • sen valvottavien toiminta on terveellä perustalla, ja että valvottavilla on riittävästi pääomia toiminnasta aiheutuvien riskien ja tappioiden kattamiseen sekä kyky selviytyä sitoumuksista
 • asiakkaille ja sijoittajille annettu informaatio tuotteista, palveluista, palveluntarjoajista ja liikkeeseenlaskijoista on laadultaan hyvää
 • menettelytavat finanssimarkkinoilla ovat asianmukaiset
 • maksujärjestelmät ovat turvallisia.

Katso tarkemmin: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Tietoa Finanssivalvonnasta

Twitter

Tilillä seurataan EU:n finanssivalvontaviranomaisten viestintää sekä twiitataan muun muassa fivalaisten esiintymisistä, avoimista työpaikoista sekä pankki- ja vakuutusasiakkaiden suojaa koskevista teemoista.

Twiittejä

651

Seuraajia

3 310

 

Suosituimmat twiitit koskivat seuraavia aihepiirejä:

Finanssivalvonta sallii tilapäisiä helpotuksia vahvan tunnistamisen toteuttamiseen verkkokaupan korttimaksamisessa

Lehdistötiedote 5.9.2019 – 17/2019


Tossua toisen eteen – virkeät virkamiehet perjantaiaamun juoksulenkillä

Virtual currency providers to be supervised by the FIN-FSA – briefing for virtual currency providers on 15 May

Supervision release 26 April 2019 – 17/2019