Johtokunta

Johtokunta asettaa erityiset tavoitteet Finanssivalvonnan toiminnalle ja päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden tavoitteiden toteutumista ja toimintalinjojen noudattamista.

Lisäksi johtokunta käsittelee Finanssivalvonnan vuotuisen talousarvion ja alistaa sen Suomen Pankin johtokunnan vahvistettavaksi. Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 10 §:n mukaan Finanssivalvonnan johtokunta antaa pankkivaltuustolle vähintään kerran vuodessa kertomuksen Finanssivalvonnan toiminnalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Tähän sisältyy arvio valvonnassa odotettavista muutoksista, niiden vaikutuksesta valvontamaksukertymään sekä odotettavissa olevien muutosten edellyttämistä toimenpiteistä.

Johtokunta 2019

Fivan_johtokunta_2019

Kuva: Markku Ulander, STT- Lehtikuva
Eturivissä: Markku Pohjola, Marja Nykänen ja Lasse Heiniö
Takarivissä: Hannu Ijäs, Vesa Vihriälä ja Martti Hetemäki

Puheenjohtaja Marja Nykänen  varatuomari, Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja Martti Hetemäki valtiotieteiden tohtori, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö
Outi Antila (ei kuvassa) varatuomari, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Vesa Vihriälä valtiotieteiden tohtori, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (1–3/2019),
pääministerin valtiosihteeri, valtioneuvoston kanslia (3–6/2019),
taloustieteen työelämäprofessori, Helsingin yliopisto, Helsinki Graduate School of Economics  (7/2019–)
Markku Pohjola ekonomi  
Lasse Heiniö filosofian kandidaatti, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV)

Marja Nykäsen varajäsenenä toimi Katja Taipalus (valtiotieteiden tohtori, osastopäällikkö, Suomen Pankki). Martti Hetemäen varajäsenenä toimi Janne Häyrynen (oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden tohtori, arvopaperimarkkinaoikeuden dosentti, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö). Outi Antilan varajäsenenä toimi Hannu Ijäs (oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö).

Johtokunnan sihteerinä toimi johtava lakimies Pirjo Kyyrönen. Johtokunta kokoontui 32 kertaa. Kaikkiaan jäsenille ja varajäsenille maksettiin vuoden aikana palkkioita yhteensä 66 600 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei maksettu.