Vuosi 2019 lukuina

Henkilöstön määrä

233

Valvottavia ja maksuvelvollisia

1 098

Tietopyyntöjä

131

Uusia vakuutusedustajia

555

Toimilupia tai toimiluvan laajennuksia

12

Sanktioita yhteensä

8